ANTONÍN DVOŘÁK A CHRUDIM

Zejména v osmdesátých letech 19. století býval velmi častým hostem v Chrudimi skladatel Antonín Dvořák (1841 – 1904). Přebýval občas u svého švagra Ladislava Štěpán­ka, statkáře ve Vestci, jehož první manželka byla sestrou Anny - manželky Dvořákovy, jindy býval hostem Dr. Karla Pippicha, na jehož text složil Dvořák slavnostní sbor „Hymnus českého rolnictva“. Je známo, že svého pobytu využíval i ke své zálibě, sledování vlaků na zdejší železniční trati.

Poprvé vystoupil Dvořák v Chrudimi 24. dubna 1879, na programu byla mj. jeho Serenáda pro smyčce E dur. Orchestr, složený z 27 místních ochotníků, řídil sám autor. Jeho druhé vystoupení se konalo v roce 1880 opět se zdejšími hudebníky. Koncert uspořádali chrudimští akademikové z Dvořákových skladeb ve prospěch Národního divadla. Zde bylo na programu Dvořákovo Sexteto, op. 48 v obsazení: první housle – starosta Josef Klimeš, druhé housle – L. Štěpánek, viola - sám Dvořák, druhá viola – Alois Mikura, violoncello – skladatel Alois Hnilička, druhé violoncello – Josef Korel. Tehdy byla také poprvé veřejně provedena Dvořákova sonáta pro housle a klavír. Další vystoupení následovala v roce 1888, 10. a 11. května. Koncerty se konaly v sále na Střelnici, který později vyhořel. Na programu byla Dvořákova kantáta Stabat Mater a účinkujícími opět zdejší orchestr a pěvecký sbor Slavoj. Poslední vystoupení se konalo roku 1892 před odjezdem Dvořáka do Ameriky. K této příležitosti uspořádal Antonín Dvořák s houslistou Ferd. Lachnerem a violoncellistou Hanušem Wihanem velké turné po Čechách a Moravě, aby se rozloučil se svým publikem. Celé turné se skládalo ze 40 koncertů. První se konal v Rakovníku začátkem ledna 1892, druhý 8. ledna v Chrudimi. Program koncertu tvořil průřez Dvořákovou komorní tvorbou. Rondo g moll pro violoncello a klavír zde mělo světovou premiéru.

V roce 1901 se v Nelahozevsi, odkud Dvořák pocházel, konala slavnost u příležitosti skladatelových 60. narozenin. Slavnostním řečníkem byl tehdy Dr. Karel Pippich. Po návratu z Ameriky se Dvořák vracíval do Chrudimi jako na jedno z nejoblíbenějších míst, obzvláště rád navštěvoval s přáteli hotel Bídu, kde poseděl, pohovořil, pobesedoval a zahrál kulečník, avšak další koncerty se již nekonaly.

Během svých chrudimských pobytů byl některými místními hudebníky Dvořák mj. upozorněn na skladby zdejšího komponisty a ředitele kůru Aloise Hniličky (1826 – 1909) a chtěl jej poznat. Když zahrálo Dvořákovi Klimešovo kvarteto Hniličkův kvartet op. 92, uznale a vřele se vyjádřil o finále a požádal Hniličku, aby mu zaslal svůj smyčcový kvintet c moll, op. 126, který již před tím zhlédl v partituře, a také další svá díla. Tak se také stalo a A. Dvořák píše Hniličkovi z Prahy 28. března 1881:

 „Milý příteli! Předešlý týden jsme hráli Vaše kvinteto u prof. Kopty a líbilo se všem. Já zvláště měl jsem potěšení z toho, že jsem se při čtení partitury (při dřívějším pobytu v Chrudimi) o dobrém výsledku Vašeho pozoruhodného díla neklamal. Jsou tam místa, která každého hudebníka interesovati musí, zejména v Adagiu a Scherzu. Co nejdříve provedeno bude v Besedě. Přijměte prosím neobmezené uznání Vašeho krásného a ušlechtilého ducha.. Váš Dvořák.“

Pro Festival Zlatá Pecka napsal MgA. Tomáš Židek Ph.D.