ANTONÍN DVOŘÁK A CHRUDIM

Zejména v osmdesátých letech 19. století býval velmi častým hostem v Chrudimi skladatel Antonín Dvořák (1841 – 1904). Přebýval občas u svého švagra Ladislava Štěpán­ka, statkáře ve Vestci, jehož první manželka byla sestrou Anny - manželky Dvořákovy, jindy býval hostem Dr. Karla Pippicha, na jehož text složil Dvořák slavnostní sbor „Hymnus českého rolnictva“. Je známo, že svého pobytu využíval i ke své zálibě, sledování vlaků na zdejší železniční trati.

Poprvé vystoupil Dvořák v Chrudimi 24. dubna 1879, na programu byla mj. jeho Serenáda pro smyčce E dur. Orchestr, složený z 27 místních ochotníků, řídil sám autor. Jeho druhé vystoupení se konalo v roce 1880 opět se zdejšími hudebníky. Koncert uspořádali chrudimští akademikové z Dvořákových skladeb ve prospěch Národního divadla. Zde bylo na programu Dvořákovo Sexteto, op. 48 v obsazení: první housle – starosta Josef Klimeš, druhé housle – L. Štěpánek, viola - sám Dvořák, druhá viola – Alois Mikura, violoncello – skladatel Alois Hnilička, druhé violoncello – Josef Korel. Tehdy byla také poprvé veřejně provedena Dvořákova sonáta pro housle a klavír. Další vystoupení následovala v roce 1888, 10. a 11. května. Koncerty se konaly v sále na Střelnici, který později vyhořel. Na programu byla Dvořákova kantáta Stabat Mater a účinkujícími opět zdejší orchestr a pěvecký sbor Slavoj. Poslední vystoupení se konalo roku 1892 před odjezdem Dvořáka do Ameriky. K této příležitosti uspořádal Antonín Dvořák s houslistou Ferd. Lachnerem a violoncellistou Hanušem Wihanem velké turné po Čechách a Moravě, aby se rozloučil se svým publikem. Celé turné se skládalo ze 40 koncertů. První se konal v Rakovníku začátkem ledna 1892, druhý 8. ledna v Chrudimi. Program koncertu tvořil průřez Dvořákovou komorní tvorbou. Rondo g moll pro violoncello a klavír zde mělo světovou premiéru.

V roce 1901 se v Nelahozevsi, odkud Dvořák pocházel, konala slavnost u příležitosti skladatelových 60. narozenin. Slavnostním řečníkem byl tehdy Dr. Karel Pippich. Po návratu z Ameriky se Dvořák vracíval do Chrudimi jako na jedno z nejoblíbenějších míst, obzvláště rád navštěvoval s přáteli hotel Bídu, kde poseděl, pohovořil, pobesedoval a zahrál kulečník, avšak další koncerty se již nekonaly.

Během svých chrudimských pobytů byl některými místními hudebníky Dvořák mj. upozorněn na skladby zdejšího komponisty a ředitele kůru Aloise Hniličky (1826 – 1909) a chtěl jej poznat. Když zahrálo Dvořákovi Klimešovo kvarteto Hniličkův kvartet op. 92, uznale a vřele se vyjádřil o finále a požádal Hniličku, aby mu zaslal svůj smyčcový kvintet c moll, op. 126, který již před tím zhlédl v partituře, a také další svá díla. Tak se také stalo a A. Dvořák píše Hniličkovi z Prahy 28. března 1881:

 „Milý příteli! Předešlý týden jsme hráli Vaše kvinteto u prof. Kopty a líbilo se všem. Já zvláště měl jsem potěšení z toho, že jsem se při čtení partitury (při dřívějším pobytu v Chrudimi) o dobrém výsledku Vašeho pozoruhodného díla neklamal. Jsou tam místa, která každého hudebníka interesovati musí, zejména v Adagiu a Scherzu. Co nejdříve provedeno bude v Besedě. Přijměte prosím neobmezené uznání Vašeho krásného a ušlechtilého ducha.. Váš Dvořák.“

Pro Festival Zlatá Pecka napsal MgA. Tomáš Židek Ph.D.

© 2019 Zlatá Pecka

Hudební festival Zlatá Pecka je zapsán jako významná událost do dokumentu Tvář Pardubického kraje.

Záštitu Festivalu Zlatá Pecka 2020 udělil hejtman Pardubického kraje pan Martin Netolický.

Festival se koná za podpory:

Camerata_logo.gif
Logo_RGB.png