• Zlatá pecka

Dagmar Pecková stala patronem sbírky Farní charity Chrudim


Je pro nás velkou ctí, že můžeme být partnerem Farní charity Chrudim. Péče, kterou o naše spoluobčany Farní charita vykonává, musí fungovat v plném rozsahu za každého počasí a na celém území chrudimského okresu - její pracovníci a dobrovolníci se denně vydávají k potřebným lidem i na ta nejhůře dostupná místa Železných hor. Zcela jistě si zaslouží naši podporu. Proto Dagmar Pecková převzala záštitu nad sbírkou na zakoupení auta pro domácí hospicovou péči. Věnujte prosím, sbírce chvíli pozornosti. Každý, i malý příspěvek, podpoří ohromně záslužnou věc. Další detaily najdete na https://www.donio.cz/auta-pro-domaci-hospicovou-peci.