• Zlatá pecka

Festivalové pódium – 2. den


Festivalové pódium v režii ZUŠ Chrudim

Koncert prvního dne Festivalového pódia skončil více než úspěšně. Vystoupení kapely Banda di Feste pod taktovkou temperamentního dirigenta Pavla Hlubúčka, dvě stě přítomných diváků opravdu nadchlo.

Co se chystá na úterní odpoledne? Velký koncert frekventantů chrudimské Základní umělecké školy! Celkem se představí 35 žáků a rozhodně nečekejte nějaké začátečnické výkony. Rádi bychom publiku představili nejen talentované umělce ale i jejich pedagogy. Základní uměleckou školu dnes navštěvuje přes 1000 žáků, ve škole působí úspěšný Taneční a dechový orchestr a pěvecký sbor Fiori Cantanti. Žáci školy pod vedením svých pedagogů absolvují ročně přes 130 koncertů a vystoupení! Byli bychom rádi, kdyby úterní koncert byl i, alespoň malým, poděkováním všem vyučujícím za jejich obětavou práci. Možná to nevíte, tradice hudební školy v Chrudimi začala v roce 1956, mezi její slavné absolventy patří i paní Dagmar Pecková.