• Zlatá pecka

Jaká bude Festivalová středa


Pardubická kapela eNDee na Festivalovém podiu

Středeční program pokračuje ve Východočeském divadle v Pardubicích. Nejen pro pardubické milovníky hudby je připraveno atraktivní a divácky vděčné operní představení pro děti RUSALENKA na motivy nejznámější opery Antonína Dvořáka Rusalka, které bude uvedeno na velkém jevišti Východočeského divadla ve středu 28. srpna od 18.00 hodin. Představení dětské verze Dvořákovy a Kvapilovy Rusalky pod názvem Rusalenka uvedlo pražské Národní divadlo k životnímu jubileu pěvkyně Jiřiny Markové Krystlíkové. Představení v provedení souboru Dětské opery Praha bude jistě velkým zážitkem pro děti i dospělé. Na představené je ještě možno zakoupit vstupenky.


Program Festivalu Zlatá Pecka pokračuje i na Festivalovém podiu na Resslově náměstí v Chrudimi od 17:00 hodin. Můžeme se těšit na slatiňanskou formaci Slunovrat. Hudební skupina hraje především vlastní, autorské písně, žánrově možno označit jako romantický folk. A pozor! Představit se také přijde jedna z frekventantek Interpretačních kurzů Dagmar Peckové. Takže přijďte si poslechnout CARMEN v podání krásné mladičké interpretky Marie Svobodové.


Úterní den se byl filmovým svátkem


V úterní festivalový den i díky pěknému počasí se mohli diváci těšit z filmového zpracování Rusalky Antonína Dvořáka, která rozhodně patří mezi zlatou kolekci českého filmu. Zatímco ostatní předešlé filmové adaptace opery se víceméně drželi zavedených schémat s důrazem na českou pohádkovou tradici, Petr Weigl, jehož filmografie je z velké části inspirována právě operními či baletními partiturami různých autorů, přistoupil k dvořákovsko-kvapilovské látce zcela po svém a v mnoha směrech se od tradiční interpretace odchýlil. Do Pardubického letního kina Pernštejn přijela film představit paní Dagmar Pecková. Na film se přišlo podívat přibližně 170 diváků.


Úspěšně pokračovalo i dění na Festivalovém podiu, které je pro diváky připraveno na Resslově náměstí v Chrudimi. Kapela z Pardubic eNDee příjemně naladila návštěvníky svoji vlastní tvorbou. Milou tečkou programu byl teprve třinactiletý virtuozní kytarista samouk Kevin Gaspar, který vystoupil spolu se svým tatínkem.


Na dobročinné dražbě se spojilo příjemné s užitečným. V Muzeu barokních soch se od 18 hodin dražila tři vystavená díla za přítomnosti autorů. V rámci doprovodného programu zahrál Antonín Pevala a Jan Čonka, diváci si poslechli autorské čtení Ivana Baboráka. Výnos z dražby ve výši 24.500 korun bude poukázán Farní charitě v Chrudimi na podporu půjčovny zdravotních pomůcek pro seniory a handicapované.