• Zlatá pecka

Jaké bylo festivalové pódium 2020?


Pink Elefant & Bumblebass na festivalovém pódiu

Letošní dění Festivalového pódia se bohužel nemohlo stát paralelou hlavního programu festivalu, ale bylo jeho, trochu víc než předčasnou, předehrou. Spolek Zlatá Pecka se rozhodl navázat na v roce 2019 zahájenou tradici i přes nejistotu spojenou s přípravou jeho hlavního programu. A jaké letošní Festivalové pódium bylo? Během celkem šesti programových odpolední se Chrudimi představili Komorní dechovka Konzervatoře Pardubice Banda di Feste, žáci chrudimské Základní umělecké školy, dvojice kytarových virtuosů Jan Čonka a Antonín Pevala, společně se zpěvačkami Lucií Strejcovou a Eliškou Urbanovou, spojené formace kontrabasistů Pink Elefant & Bumblebass, rock and roll reprezentovaly skupiny Kaťáčci a The Backway, během posledního dne představili Ivan Baborák a Vanda Vávrová své literární hosty a Jindřicha Černohorského s jeho skupinou.


Dagmar Pecková: „Dramaturgie Festivalového pódia se cíleně zaměřuje na přestavení interpretů z Chrudimi a okolí. Díky vynikající úrovni a tradici místní ZUŠ a zejména spoustě výborných absolventů Pardubické konzervatoře to je příjemný úkol. Takže už máme v hlavě dramaturgii příštího ročníku.“