• Zlatá pecka

Jaký byl pátý ročník Hudebního festivalu Zlatá Pecka?


Dagmar Pecková a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický

Přes všechny problémy se těšil zájmu publika, prakticky při všech akcích festivalu se podařilo zaplnit koncertní sály i hlediště divadel. Silným zážitkem pro všechny návštěvníky zcela zaplněného Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi byla Slavnostní mše u příležitosti zahájení festivalu, celebrovaná P. ThLic. Ing. Jiří Hebltem a spojená s přednesením díla Gioacchina Antonia Rossiniho “Petite messe solennelle”.

Mimořádně úspěšným se stal zahajovací koncert Fenomén Maria Callas, ve kterém se, vedle skvěle hrající Filharmonie Hradec Králové s dirigentem Tomášem Braunerem, novým šéfem orchestru FOK, představila v italských a francouzských operních áriích a duetech z repertoáru Marie Callas řada osmi výjimečných českých operních sólistek vesměs mezinárodního renomé.

S úspěchem se setkaly i projekty ve kterých Hudební festival Zlatá Pecka dává prostor mladým hudebním nadějím - Talentissimo pro nejmladší a nejtalentovanější děti, které tentokrát hostil hrabě František Kinský na svém Novém zámku v Kostelci nad Orlicí a Pěvissimo pro mladé a nadějné začínající operní pěvce ve Fibichově sále chrudimského Muzea. Pod vedením Jiřiny Markové-Krystlíkové předvedl soubor Dětské opery Praha výborné představení ve Východočeském divadle v Pardubicích.

Již podruhé byl součástí Zlaté Pecky koncert v nedalekých Holicích v sále ZUŠ Karla Malicha. Světoznámý Epoque Quartet, klavírista a dirigent Jan Kučera, spolu s rezidenční mladou umělkyní festivalu Marií Svobodovou, se postarali o skvělý komorní večer.

Maria Callas – největší operní zjev 20. století, které byl letošní ročník věnován, byla i hlavním tématem výstavy Fenomén Maria Callas ve výstavní síni Divadla Karla Pippicha v Chrudimi na které se významně podílela pražská galerie La Femme. Pohnutý osud Marie Callas byl i tématem filmového dokumentu Já, Maria Callas, který byl promítnut v chrudimském Městském kině.

Samozřejmě nesmíme opomenout ani Festivalové pódium, které dává možnost umělcům z regionu, pochopitelně, že velký prostor zde dostala místní ZUŠ.

Jaký bude Hudební festival Zlatá Pecka 2022? Festival bude zahájen v neděli 21. srpna slavnostní mší v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi. Jeho hlavním tématem bude osobnost Wolfganga Amadea Mozarta a mottem Mozart – génius pro všechny. Mozartova hudba je asi nejsnazší cestou k poznávání klasické hudby, věříme, že se nám podaří, aby se opět jednalo o soubor koncertů, divadelních představení, filmových produkcí i výstav obrazů.