• Zlatá pecka

Sbírka Oblastní charity Chrudim


Náš spolek Zlatá Pecka je partnerem Oblastní charity Chrudim, paní Dagmar Pecková, stejně jako v loňském roce, udělila záštitu jeho sbírce, jejíž výtěžek je určen na podporu domácí paliativní péče, kterou Oblastní charita Chrudim provádí.

S činností Oblastní charity Chrudim, která je nesmírně potřebná, efektivní a prakticky nenahraditelná, jsme seznámeni a sbírku určitě naši členi a příznivci podpoří i finančně. Pokud se rozhodnete pro podporu sbírky, potřebné údaje najdete na adrese www.donio.cz/podpora-domaci-hospicove-pece.