SPOLEK ZLATÁ PECKA z.s.

Zlatá Pecka, z.s. (dále též jen Spolek) je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.

Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

Základním účelem spolku je rozvoj kulturních aktivit a podpora talentů v oblasti vážné hudby. Uvedeného účelu spolek dosahuje zejména prostřednictvím organizace hudebních akcí a festivalů.

 

Pravidla členství

Členy spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, pokud budou respektovat stanovy a budou přínosem pro naplnění výše uvedeného účelu spolku.

Členství ve spolku vzniká zápisem do seznamu členů spolku a zaplacením členského příspěvku (pokud je stanoven). Předsednictvo projedná každou přihlášku zájemce o členství ve spolku, a rozhodne o zápisu do seznamu členů.

Členství se dělí na:

Základní člen – základní členové mají právo volit výkonný výbor od 18 let.

Podporující člen.

 

Členské příspěvky v roce 2020

 

Základní člen double

6.000 Kč

2 volné vstupy na všechny akce;

Může volit výbor spolku, může být volen do výboru spolku.

Základní člen single

3.200 Kč

1 volný vstup na všechny akce;

Může volit výbor spolku, může být volen do výboru spolku.

Podporující člen Patriot

1.200 Kč

Vstup pro dvě osoby na představení Cesta kolem světa za 80 minut;

2 lísky za cenu jednoho na všechny akce Spolku, u festivalu je podmínkou objednání nejpozději 30 dní před akcí;

Může být volen do výboru spolku, nemůže volit výbor spolku.

Stávajícím členům spolku bude poskytnuta sleva 10% z ceny členství při úhradě nejpozději do 21. 1. 2020.

 

Další výhody pro členy

Možnost účasti na malých setkáních po vybraných představeních.

Spolkový odznak a karta.

Slevy 2 lístky za 1 na vybraná představení

 

Přihláška

V případě přihlášky za člena Spolku, Spolek vystaví do deseti dní od příjmu přihlášky a poukázání členského příspěvku na bankovní účet Spolku potvrzení o příjmu platby a dále zašle na adresu nového člena členský průkaz a další údaje potřebné pro čerpání členských výhod.

Bankovní spojení Spolku Zlatá Pecka z.s.: číslo účtu: 115-8774590207/0100, účet je vedený u Komerční banky Pardubice a.s. V případě poukázání částky na tento účel, uvádějte, prosím, v části příkazu zpráva pro příjemce svoje jméno a příjmení, případně název společnosti. Jako variabilní symbol uvádějte datum narození, konstantní symbol 0179.

Přihláška za člena Spolku je ke stažení zde.

O přijetí přihlášky Vás budeme informovat a zároveň vám sdělíme údaje potřebné pro úhradu členského příspěvku.

Vyplněnou přihlášku zašlete, prosím, na ZPspolek@zpfestival.cz

Základní údaje

Stanovy Spolku a další údaje jsou uvedeny ve Spolkovém rejstříku na www.justice.cz.

Zlatá Pecka, z.s.
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod Spisovou značkou L12963, IČ 07877331.

Korespondenční adresa a sídlo: Školní náměstí 11, Chrudim II, PSČ 53701.

DIČ: CZ07877331

Číslo účtu: 115-8774590207/0100, účet je vedený u Komerční banky Pardubice a.s. 

Kontakty

Email: ZPspolek@zpfestival.cz

Telefon: +420 725 533 180

© 2019 Zlatá Pecka

Hudební festival Zlatá Pecka je zapsán jako významná událost do dokumentu Tvář Pardubického kraje.

Záštitu Festivalu Zlatá Pecka 2020 udělil hejtman Pardubického kraje pan Martin Netolický.

Festival se koná za podpory:

Camerata_logo.gif
Logo_RGB.png