SPOLEK ZLATÁ PECKA z.s.

Zlatá Pecka, z.s. (dále též jen Spolek) je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.

Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

Základním účelem spolku je rozvoj kulturních aktivit a podpora talentů v oblasti vážné hudby. Uvedeného účelu spolek dosahuje zejména prostřednictvím organizace hudebních akcí a festivalů.

 

Pravidla členství

Členy spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, pokud budou respektovat stanovy a budou přínosem pro naplnění výše uvedeného účelu spolku.

Členství ve spolku vzniká zápisem do seznamu členů spolku a zaplacením členského příspěvku (pokud je stanoven). Předsednictvo projedná každou přihlášku zájemce o členství ve spolku, a rozhodne o zápisu do seznamu členů.

Členství se dělí na:

Základní člen – základní členové mají právo volit výkonný výbor od 18 let.

Podporující člen.

 

Přihláška

V případě přihlášky za člena Spolku, Spolek vystaví do deseti dní od příjmu přihlášky a poukázání členského příspěvku na bankovní účet Spolku potvrzení o příjmu platby a dále zašle na adresu nového člena členský průkaz a další údaje potřebné pro čerpání členských výhod.

Bankovní spojení Spolku Zlatá Pecka z.s.: číslo účtu: 115-8774590207/0100, účet je vedený u Komerční banky Pardubice a.s. V případě poukázání částky na tento účel, uvádějte, prosím, v části příkazu zpráva pro příjemce svoje jméno a příjmení, případně název společnosti. Jako variabilní symbol uvádějte datum narození, konstantní symbol 0179.

Přihláška za člena Spolku je ke stažení zde.

O přijetí přihlášky Vás budeme informovat a zároveň vám sdělíme údaje potřebné pro úhradu členského příspěvku.

Vyplněnou přihlášku zašlete, prosím, na ZPspolek@zpfestival.cz

Základní údaje

Stanovy Spolku a další údaje jsou uvedeny ve Spolkovém rejstříku na www.justice.cz.

Zlatá Pecka, z.s.
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod Spisovou značkou L12963, IČ 07877331.

Korespondenční adresa a sídlo: Školní náměstí 11, Chrudim II, PSČ 53701.

DIČ: CZ07877331

Číslo účtu: 115-8774590207/0100, účet je vedený u Komerční banky Pardubice a.s. 

Kontakty

Email: ZPspolek@zpfestival.cz

Telefon: +420 725 533 180