Úspěšné finále Hudebního festivalu Zlatá Pecka 2021

   Jsem velmi ráda, že se nám ve složité, postcovidové době prakticky při všech akcích festivalu podařilo zaplnit koncertní sály i hlediště divadel. Svědčí o tom i vyprodaná koncertní a divadelní představení jako byl zahajovací koncert Fenomén Maria Callas, divadelní hra Terrence McNallyho Mistrovská lekce v podání Městského divadla Mladá Boleslav,  nebo každoročně uváděné a úspěšné závěrečné představení festivalu Carmen y Carmen, jejímž autorem je Jan Jiráň.

   Festival jsme otevřeli již tradiční mší v kostele Nanebevzetí Panny Marie na chrudimském náměstí za přítomnosti senátora, pana Jana Tecla. Zazněla, v Chrudimi zřejmě poprvé, Rossiniho Petite Messe solennelle a festivalu požehnal arciděkan ThLic. Ing. Jiří Heblt. Za jeho vřelá, povzbuzující slova mu patří velký dík.

   Mimořádně úspěšným se stal zahajovací koncert Fenomén Maria Callas, ve kterém se, vedle skvěle hrající Filharmonie Hradec Králové s dirigentem Tomášem Braunerem, novým šéfem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, představila v italských a francouzských operních áriích a duetech z repertoáru Marie Callas řada osmi výjimečných českých operních sólistek vesměs mezinárodního renomé, které společně se svými mužskými kolegy připravily posluchačům nezapomenutelný zážitek.

   Těší mne, že se s úspěchem setkaly i projekty, kterými festival Zlatá Pecka dává prostor mladým hudebním nadějím - Talentissimo pro nejmladší a nejtalentovanější děti, které tentokrát hostil hrabě František Kinský na svém Novém zámku v Kostelci nad Orlicí a Pěvissimo pro mladé a nadějné začínající operní pěvce v přenádherném chrudimském sále Muzea. Jako divák jsem si užila představení Dětské opery Praha ve Východočeském divadle v Pardubicích s názvem Rossini – Vaříme v kuchyni. Pod vedením Jiřiny Markové-Krystlíkové předvedl soubor dětských a klasický zpěv studujících sólistů výborné představení. Hudební vzdělávání nejmladší generace posluchačů považuji za důležitou složku našeho festivalu. Již podruhé byl součástí Zlaté Pecky koncert v nedalekých Holicích v sále ZUŠ Karla Malicha. Světoznámý Epoque Quartet, klavírista a dirigent Jan Kučera se, spolu s rezidenční mladou umělkyní festivalu Marií Svobodovou, postarali o skvělý komorní večer. Doufejme tedy, že spolupráce s Holicemi se napříště stane již tradicí.

   Maria Callas – největší operní zjev 20. století, které byl letošní ročník věnován, se pak promítla i ve výstavní síni divadla Karla Pippicha v Chrudimi. Ve spolupráci s pražskou galerií La Femme zde probíhá do 30. září výstava fotografií i obrazů, vzdávající hold této výjimečné osobnosti. Stejně tak byl během festivalu uveden v místním kině dokument Já, Maria Callas.

   A samozřejmě nesmíme opomenout ani Festivalové pódium, které dává možnost domácím kapelám a uměleckým uskupením z okolí mého rodného města. Velký prostor zde dostala místní ZUŠ, nebo Chrudimská filharmonie. Obzvlášť úspěšná byla festivalová sobota s názvem Ochutnejte Chrudim. Talk show s Alešem Cibulkou a skupina The Tap Tap zaplnily náměstí až po okraj.

   Ráda bych všem poděkovala za podporu a finanční pomoc. Jenom díky vám můžeme jako spolek Zlatá Pecka pracovat na tak skvělém úkolu, jakým je přinášet neobvyklá umělecká témata do Chrudimi a okolí. A velký dík patří samozřejmě panu hejtmanovi Pardubického kraje, panu Martinu Netolickému. Z jeho rukou jsem obdržela nejvyšší krajské vyznamenání Cenu Za zásluhy o Pardubický kraj. Vnímám to tak, že jsme byli vyznamenáni my všichni, kteří se na organizaci a někdy nelehkém provozu festivalu podílíme. A budiž nám to oporou a podporou do dalších krásných úkolů v letech následujících.

   A v neposlední řadě patří velký dík vám, vážení návštěvníci festivalu. Plné koncertní a divadelní sály nám dávají zpětnou vazbu, že naši práci děláme dobře.

   A jaký bude Hudební festival Zlatá Pecka 2022? Festival se bude opět konat koncem měsíce srpna, zahájen bude slavnostní mší v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi v neděli 21. srpna 2022. Jeho hlavním tématem bude osobnost Wolfganga Amadea Mozarta a mottem Mozart – génius pro všechny. Mozartův geniální styl je asi nejsnazší cestou k poznávání klasické hudby, věřím, že se nám podaří, aby se opět jednalo o soubor koncertů, divadelních představení, filmových produkcí i výstav obrazů. 

 

Vaše

Dagmar Pecková

IMG_4670.jpg
_56I3028.jpg