X
Back to the top

Informace

SPOLEK ZLATÁ PECKA z.s.

Zlatá Pecka, z.s. (dále též jen Spolek) je právnickou osobou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s právem vystupovat v právních vztazích svým jménem, s právní a majetkovou odpovědností z těchto vztahů vyplývající.
Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
Základním účelem spolku je rozvoj kulturních aktivit a podpora talentů v oblasti vážné hudby. Uvedeného účelu spolek dosahuje zejména prostřednictvím organizace hudebních akcí a festivalů.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Zlatá Pecka, z.s.
zapsaný spolek ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod Spisovou značkou L12963, IČ 07877331.
Korespondenční adresa a sídlo: Školní náměstí 11, Chrudim II, PSČ 53701.
Datová schránka: u9up7w7
Bankovní účet: 115-8774590207/0100, účet je vedený u Komerční banky, a.s.

PRAVIDLA ČLENSTVÍ

Stanovy Spolku a další údaje jsou uvedeny ve Spolkovém rejstříku na: www.justice.cz.
Členy spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, pokud budou respektovat stanovy a budou přínosem pro naplnění výše uvedeného účelu spolku. Členství ve spolku vzniká zápisem do seznamu členů spolku a zaplacením členského příspěvku (pokud je stanoven). Předsednictvo projedná každou přihlášku zájemce o členství ve spolku, a rozhodne o zápisu do seznamu členů.

PŘIHLÁŠKA

V případě přijetí přihlášky za člena Spolku, Spolek vystaví do deseti dní od příjmu přihlášky a poukázání členského příspěvku na bankovní účet Spolku potvrzení o příjmu platby a dále zašle na adresu nového člena členský průkaz a další údaje potřebné pro čerpání členských výhod. Přihláška za člena Spolku je ke stažení zde.
Pro zaslání přihlášky za člena spolku nám zašlete zprávu na zpspolek@zpfestival.cz, obratem Vám zašleme přihlášku a detailní podmínky členství.

Hudební festival Zlatá Pecka je zapsán jako významná událost do dokumentu Tvář Pardubického kraje.
Záštitu Hudebnímu festivalu Zlatá Pecka 2024 udělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Festival se koná za finanční podpory

Pardubický kraj
chrudim-logo-steinert-00-1200x900-cropped

Generální partner festivalu

ZP_Bramac

Hlavní partneři festivalu

Mercia Chrudim

Partneři festivalu

EOP Opatovická energie
Kulturní centrum Česká Třebová

Mediální partneři

Forum 24

Kontakty

Informace pro diváky

(vstupné, rezervace, info)
festival@zpfestival.cz
+420 725 533 180

zlata pecka logo
Logo-hlava

Sledujte nás

Kontakty

Informace pro diváky

(vstupné, rezervace, info)
festival@zpfestival.cz
+420 725 533 180

zlata pecka logo
Logo-hlava

Sledujte nás

© 2023 All rights reserved. Created by Marek Šefrna