X
Back to the top

ŽIVOTOPISY UMĚLCŮ

Životopisy umělců

Barbora Buráňová

Barbora Buráňová se narodila v Brně a se zpěvem začala v Kantiléně, ve sboru dětí a mládeže pod Filharmonií Brno. S tímto souborem se zúčastnila několika mezinárodních soutěží, workshopů, např. s King’s Singers a nahrávání CD. V devíti letech byla vybrána do dětského sboru v opeře Turandot a Tosca v Národním divadle Brno. Aktivně se účastnila pásma koncertů Mozartovy děti. S Manýra ansámblem několikrát vystoupila v Mikulově v Dietrichsteinské hrobce.
Po absolvování brněnského gymnázia se přestěhovala do Pardubic, kde v současnosti studuje na konzervatoři pod vedením Jarmily Chaloupkové, navštívila kurzy s Mariuszem Kwiecienem, Simonou Šaturovou a pravidelně se účastní mistrovských pěveckých kurzů s Antoniem Carangelem. Zazpívala si též s komorním orchestrem pod taktovkou Františka Lodera.
Několikrát vystoupila v rámci operního představení ve Východočeském divadle v Pardubicích.
Mimo jiné má na Masarykově univerzitě vystudovaný obor Logopedie a vyučuje sólový zpěv na základní umělecké škole v Přelouči.

Barbora Buráňová, soprán
Vojtěch Červenka, klavír

Vojtěch Červenka

Klavír provází Vojtěcha Červenku od jeho šesti let. V oboru klavír vystudoval kroměřížskou konzervatoř, dále pokračoval na konzervatoři Jaroslava Ježka studiem dirigování.
Své vzdělání rozšířil v oboru klavírní spolupráce na Letní hudební akademii Kroměříž ve třídě Zdeňka Klaudy, kde získal mimořádnou cenu.
Působí jako korepetitor se zaměřením na zpěv. Spolupracuje s Adamem Plachetkou, Kateřinou Kněžíkovou, Vladimírem Chmelem, Tadeášem Hozou, Tamarou Morozovou a dalšími předními pěvci, a to jak na písňových i operních recitálech a mistrovských kurzech, ale také v rámci nastudování i premiérových oper. Doprovází kurzy dirigentské, sbory a na konzervatořích Jana Deyla a Jaroslava Ježka také instrumentální oddělení. V roce 2022 se účastnil nastudování opery Armida na festivalu ve Wexfordu. V písňové tvorbě v poslední době se spolkem Lieder society interpretuje v prvním uvedení nové cykly autorek a autorů české tvorby 20. století. Spolu s Monikou Jägerovou natočili pro Český Rozhlas cyklus Slávy Vorlové „Stesk“.

Nela Drozdová

Sopranistka Nela Drozdová je absolventkou Pražské onzervatoře, kde studovala ve třídě paní Moniky Brychtové a nyní nastupuje do třetího ročníku brněnské Janáčkovy akademie múzických umění pod vedením MgA. Ivany Pavlů, DiS.
Zaměřuje se především na klasicistní a romantickou operní tvorbu. Během svého studia vystupovala v rolích Zuzanky z opery W. A. Mozarta Figarova svatba, Mařenky z Prodané
nevěsty od B. Smetany, Valleta a Fortuny opery C. Monteverdiho Korunovace Poppey, nebo Lidunky z opery V Studni od V. Blodka.
V letošním roce vyhrála 1. místo v pěvecké soutěži Allegro 2024 a spolupracovala s Národním divadlem v projektu operní dílna – Prodána nevěsta.

Nela Drozdová, soprán
Fiori Cantati

Fiori Cantati

Dětský pěvecký sbor v současné podobě funguje na ZUŠ Chrudim od roku 2008. Navazuje na širokou tradici sborového zpěvu na naší základní umělecké škole, v městě i kraji. Do sboru dochází téměř sto zpěváčků ve věku od 3 do 19 let, kteří jsou rozděleni do čtyř oddělení. Na dnešním koncertu se představí koncertní oddělení sboru Fiori Cantanti s programem připraveným k roku české hudby. Sbormistrem je Martin Profous. Korepetitorem je Jan Hršel.

Zdeněk Häckl

Zdeněk Häckl začal hrát na housle v pěti letech pod vedením svého otce. Poté nastoupil na ZUŠ Svitavy, kde ho vyučoval Rudolf Mánek, který ho vedle klasické hudby zasvětil i do řady dalších žánrů. Na konzervatoř nastoupil nejprve v Brně do houslové třídy Mgr. Jiřího Novotného a poté v Pardubicích, kde studoval u Mgr. Jiřího Kuchválka. Je absolventem AMU Praha ve třídě Prof. Ivana Štrause a MgA. Pavla Hůly. Jako hráč orchestru je zván na koncerty po celém světě. Vystupoval pod taktovkou legendárních dirigentů (E. Morricone, Jiří Bělohlávek, Libor Pešek). Je stálým členem vokálně – instrumentálního souboru ReBelcanto, smyčcového tria Gentlemen a uměleckého kolektivu krematoria Pardubice. Spolupracuje s pěveckými sbory Jitro a Bonifantes. S pěveckým sborem Jitro natáčel v roce 2019 desku s dílem Bohuslava Martinů „Petrklíč“. Jako host vystupuje s JK bandem Pardubice.

Je vyhledávaným interpretem soudobé hudby a spolupracuje se soudobými skladateli (Lukáš Matoušek, Martin Kudrna, Petr Strejc). V roce 2018 provedl premiéru Houslového koncertu Petra Strejce s orchestrem Pražské konzervatoře. Vyučuje housle a souborovou hru na ZUŠ Pardubice – Havlíčkova. Zasedá také v odborných porotách soutěží ZUŠ.

Zdeněk Häckl, housle
Marie Anna Horálková

Marie Anna Horálková

bez nadsázky říci, že je mimořádně všestranně nadaná. Komu se poštěstí, aby byl výborný hned ve třech uměleckých oborech – hudebním, tanečním a výtvarném?
Hodiny zobcové flétny paní učitelky Mgr. Šárky Hortové navštěvuje Maruška od svých šesti let. Nehraje jenom sólově, ale uplatňuje svoje hudební umění i při společném muzicírování. Svůj hudební projev si tříbí v různých komorních seskupeních. Vyzkoušela si hru v duu, triu i kvartetu. Poslední tři roky chodí do souboru zobcových fléten, kde se postupně seznámila s hrou na altovou, tenorovou i basovou zobcovou flétnu. Nejvíce si užívá hru v duu se svojí sestrou Valentýnou. Říká: „Co může být krásnější, než domácí pohoda a muzikantské souznění?“
Přestože má za sebou jako flétnistka celou řadu veřejných vystoupení, koncertovat v rámci festivalu Zlatá Pecka je pro Marušku i pro chrudimskou ZUŠ velká pocta a moc si váží toho, že tuto nabídku dostala.
I když je hudba pro Marušku vždy na prvním místě, je také skvělou tanečnicí a v ZUŠ Chrudim intenzívně pracuje i ve výtvarném oboru. Může se pochlubit významným úspěchem: Byla jí udělena 1.cena na prestižní výtvarné soutěži „Obraz pro Fenix“. Nejenže byla její práce vybrána odbornou porotou, ale vyhrála ve své věkové kategorii i online hlasování veřejnosti o nejkrásnější obraz. Výtvarné artefakty byly poté draženy v online prostředí za spolupráce s Aukčním domem Zezula a pod záštitou Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 a výtěžek z aukce byl věnován na rehabilitaci klientů ParaCENTRA Fenix, které již řadu let pomáhá lidem po poškození míchy.
Pro koncert talentů v rámci festivalu Zlatá Pecka si Maruška pro své vystoupení zvolila (ze všech fléten, které ovládá) sopránovou zobcovou flétnu. Chtěla by svým koncertním programem současným posluchačům dokázat, že sopránová zobcová flétna, často mylně považovaná za pouhou dětskou hračku, je plnohodnotným hudebním nástrojem, na který lze hrát skvělou, technicky náročnou a výrazově hodnotnou muziku.

Dětský pěvecký sbor Kajetánek

Dětský pěvecký sbor Kajetánek byl založen Silvií a Petrem Pálkovými v roce 1994. Od roku 1997 pracuje sbor pod vedením paní učitelky Petry Kotyzové.
Žáci se zde setkávají se základy sborového zpěvu v jednohlasu,
ale i vícehlasu. Osvojují si základní pěvecké návyky, učí se společné práci v kolektivu.

Dětský pěvecký sbor Kajetánek
Daniel Kfelíř

Daniel Kfelíř

Daniel Kfelíř pochází z Plzně, kde na tamní konzervatoři vystudoval zpěv u doc. Svatavy Luhanové. V letech 2015 až 2021 byl studentem na pražské HAMU ve třídě prof. Ivana Kusnjera. Nyní studuje na rakouské vysoké škole Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni ve třídě prof. Margit Klaushofer.
Tam nastudoval roli Harlekýna ve Straussově opeře Ariadna na Naxu v Zámeckém divadle Schönbrunn v rámci operního studia. Momentálně působí jako hostující sólista v Národním divadle v Praze, Národním divadle v Brně, Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, Divadle J. K. Tyla v Plzni a dalších.
Minulý rok debutoval ve Státní Opeře v Praze v roli Silvia v opeře Komedianti od Ruggera Leoncavalla. Operu nastudoval pod taktovkou dirigenta Andreye Yurkeviche a v režii Ondřeje Havelky. Na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech v kategorii Junior obdržel 1. cenu včetně dalších pěti mimořádných cen. Ztvárnil také roli Apollona v opeře Alceste od Ch. W. Glucka v německém Bayreuthu v rámci festivalu – Gluck Festspiele.
Také se prezentoval na festivalu Janáček Brno 2022 v oratoriu Quo Vadis od polského skladatele Nowowiejského, kde zpíval part Ježíše pod hudebním vedením Johna Fioreho. Spolupracuje také s operním spolkem RunOperun na mnoha scénických i koncertních projektech. Roku 2022 se zúčastnil koncertního turné v Iráku ve městě Erbíl, kde představil české i světové operní árie.
Dále se několikrát uvedl jako host na Barokní noci v Českém Krumlově nebo na festivalu Hudební léto Jezeří. Vystupuje také koncertně doma i v zahraničí (USA, Finsko, Irák, Německo, atd..).

Zdeněk Klauda

Dirigent Zdeněk Klauda (*1979) je komplexní uměleckou osobností. Vedle kariéry dirigenta se věnuje vedení hudebního nastudování v Národním divadle v Praze a současně je dramaturgem Festivalu Jakuba Jana Ryby. Mezinárodní kariéru započal v roce 2008, kdy byl přizván k nastudování Dvořákovy Rusalky v rámci Salcburského festivalu. Od té doby je pravidelně zván do prestižních evropských operních domů (Bavorská státní opera v Mnichově, Semperova opera v Drážďanech, Vídeňská státní opera či Pařížská národní opera). V roce 2012 se podílel na hudebním nastudování Janáčkových Příhod lišky Bystroušky pro festival v Glyndebourne a v další sezoně pak Mozartovy Figarovy svatby tamtéž. V roce 2012 získal 3. cenu na dirigentské soutěži v rumunské Constantě. Jako asistent spolupracoval s dirigenty Franzem Welser-Möstem, Kyrillem Petrenkem, Vladimirem Jurowskim nebo Tomášem Netopilem.
Je zakladatelem a šéfdirigentem vlastního orchestru Komorní filharmonie L‘Armonia Terrena, ve kterém spolupracuje s hráči absolutní české špičky. Pro vydavatelství Nibiru Publishers natočil se svým orchestrem tři CD, první „DECADE“ se sopranistkou Simonou Šaturovou a s díly Mozarta a Myslivečka, druhému CD s nahrávkou světové premiéry díla Jakuba Jana Ryby Stabat mater bylo uděleno prestižní ocenění DIAPASON DÉCOUVERTE a září roku 2019 vyšla u stejného vydavatelství nová nahrávka „Requiem“ Antonína Rejchy.
Hostuje u českých orchestrů (Jihočeská komorní filharmonie, Filharmonie Hradec Králové, Moravská filharmonie Olomouc, Komorní filharmonie Pardubice), operních domů (Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě) a na významných českých festivalech (Svatováclavský hudební festival). Pravidelně doprovází s orchestry špičkové české i světové pěvce jako jsou Simona Šaturová, Adam Plachetka či Veronika Dzhioeva.
V lednu 2018 debutoval jako dirigent na scéně moskevské Nové opery. V témže roce uvedl s orchestrem Národního divadla v Praze ve světové premiéře oratorium Augustýna Šenkýře Dies Numini et Principi.
V lednu 2019 se podílel na hudebním nastudování Prodané nevěsty v drážďanské Semperově opeře, debutoval u Štátnej filharmónie Košice a v únoru 2019 debutoval v Národním divadle v představení Mozartovy opery Kouzelná flétna. V sezóně 2019/2020 dirigoval v Národním divadle v Praze Mozartovu operu Don Giovanni. V téže sezóně vystoupil se svým orchestrem jako host Českého spolku pro komorní hudbu v rámci jejich koncertní sezóny pro Českou filharmonii.

Zdeněk Klauda
Martin Kudrna, klavír, akordeon, hudební úpravy

Martin Kudrna

Absolvoval pardubickou konzervatoř ve hře na varhany. Působí jako korepetitor a asistent v chlapeckém sboru Bonifantes. Je držitelem druhé ceny soutěže skladatelských kurzů ISAM v Ochsenhausenu pod vedením lektora Jana Jiráska (držitel českého Lva, tvůrce hudby k filmu Kytice, Bathory aj.) a Offera Ben Amontse (vedoucí katedry v oboru skladba na Univezitě Colorado Springs). Rovněž působil jako doprovodný pianista v inscenaci Limonádový Joe, která byla také provedena v rámci přehlídky amaterských divadel Jiráskův Hronov, ztvárněném v pardubickém amatérském divadle Exil. Nyní dále působí jako dirigent a korepetitor ve vokálně-instrumentálním souboru ReBelcanto. Patří k nejvýraznějším hudebním osobnostem mladé generace v regionu.

Nora Lubbadová

NORA LUBBADOVÁ (14) si přes své rané mládí vybudovala pověst jedné z nejtalentovanějších pianistek na naší i zahraniční scéně. Na klavír začala hrát od čtyř let a od pěti let veřejně vystupovala. Dosud se zúčastnila desítek soutěží motivována možností hrát pro posluchače. V sedmi letech si poprvé zahrála s orchestrem větu z Mozartova koncertu, v deseti letech objevila televizní soutěž Louskáček v Moskvě, kam byla na základě nahrávky vybrána. Prošla vítězně dvěma koly a ve finále si zahrála s proslulou Moskevskou filharmonií. Stala se jednou z tváří filmu Talent o nadaných dětech. V době koronaviru se zúčastnila mnoha soutěží online a měla tak příležitost změřit své síly s dětmi z celého světa. Tyto soutěže nejen vyhrála, ale stala se opakovaně nositelkou ceny Mladý talent, dostala cenu za interpretaci Chopina a Beethovena a díky tomu koncertovala ve Vídni a v Londýně v proslulé budově Albert Royal Hall. V dubnu 2022 v soutěži Chopin Avenue V Honkongu získala 1. cenu nejen v sólovém klavíru, ale i v kategorii klavírní koncert, Cenu za nejlepší provedení Chopinova díla a GRAND PRIZE.V lednu 2021 získala prestižní ocenění Zlatý oříšek udělované nejtalentovanějším dětem České republiky a televizní stanice o ní natočily reportáže.
V témže roce si ji vybrala pro reprezentaci na svém festivalu Zlatá Pecka proslulá mezzosopranistka Dagmar Pecková. Nora tak mohla zazářit společně s dalšími mladými umělci na sérii koncertů Talentissimo v Regionálním muzeu Chrudimi, o den později na zámku v Kostelci nad Orlicí a v Praze na Nuselské radnici.
V sezóně 2019/2020 a 2022/2023 Nora získala stipendium nadace MenArt zpěvačky Magdaleny Kožené a mohla pracovat pod vedením pianisty Ivo Kahánka. Díky tomu vystoupila na festivalu Pražské jaro a Smetanova Litomyšl. V prosinci 2022 vystoupila na koncertě v Bozar v Bruselu, který byl pořádán na rozloučení s českým předsednictvím v Radě EU. V roce 2023 se zúčastnila mezinárodní soutěže Globe v Holandsku, kterou vyhrála. Dalším úspěchem bylo vítězství se smyčcovým triem, kdy v národním kole dostalo 1. cenu a Nora je nositelkou zvláštní ceny Za vynikající interpretaci. V prosinci se stala laureátkou přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře a v dubnu ji čeká koncert pro Český rozhlas.
V září vystoupila na koncertě Má vlast, kam ji pozval Václav Hudeček a 23. ledna 2024 byla na jeho festivalu Svátky hudby v Praze sólistkou, kde provedla za doprovodu studentského orchestru Pražské konzervatoře pod taktovkou Jana Talicha klavírní koncert d moll W. A. Mozarta. Koncert vzbudil mimořádný ohlas. V listopadu a prosinci byla pozvána do Helsinek a Bělehradu, kde hrála recitály pro tamní ambasády. V roce 2024 ji čeká několik vystoupení v rámci Roku České hudby v Čechách i v zahraničí, kde provede díla Bedřicha Smetany.
Velkou poctou pro Noru bude účinkování na závěrečném koncertu festivalu Gala Zlatá Pecka 7. 9. 2024, kde zahraje 3. větu z Koncertu pro klavír a orchestr g moll pod taktovkou Stanislava Vavřínka s Filharmonií Hradec Králové.
Od září 2022 do ledna 2024 Nora navštěvovala přípravku Vysoké školy hudebních umění ve Vídni, kde studovala u profesora Vladimíra Kharina. Její domovskou školou je základní umělecká škola Olešská v Praze 10, kde ji od jejich začátků provází Jaromíra Šnederflerová. Od září bude Nora studovat na Pražské konzervatoři.
Vedle hraní na klavír Nora ráda navštěvuje koncerty špičkových umělců, čte si v odborné literatuře a sportuje. Její velkou vášní je jízda na kolečkových bruslích.

Nora Lubbadová
Petr Mikeska

Petr Mikeska

Narodil se v Praze. Vystudoval Vyšší odbornou školu hereckou a v roce 1997 nastoupil do angažmá v Západočeském divadle v Chebu (např. Fanfán Tulipán ve Fanfánovi Tupilánovi, Orestés v Euripidově Orestovi), od sezony 2001/2002 přijal angažmá v Městském divadle Mladá Boleslav, kde působí dodnes (např. Mefistofeles ve Faustovi, Miláček v Maupassantově Miláčkovi, Paul Verlaine v Úplném zatmění – cena Thálie za mužský herecký výkon činohra 2013, Kabaretiér v Kabaretu – širší nominace Thálie muzikál muži 2016).
V roce 2006 absolvoval na DAMU obor režie (např. Městské divadlo Mladá Boleslav: J. Hatcher Krás(k)a na scéně, B. Fraser Teď mě zabij, H. Galron Mikve, T. McNally Mistrovská lekce), Západočeské divadlo Cheb: E. Rostand Cyrano, D. Seidler Králova řeč, Městské divadlo Kladno: A. Christie Vražda v Orient expresu).
V roce 2016 se stal uměleckým šéfem Městského divadla Mladá Boleslav.

Anna Moriová

Mezzosopranistka Anna Moriová pod vedením Simony Procházkové absolvovala Konzervatoř Plzeň. Od roku 2019 je studentkou Akademie múzických umění v Praze ve třídě Natalije Melnik. V letech 2022 a 2024 absolvovala dvakrát půlroční stáž na Universität für Musik und Darstellende Kunst ve Vídni. V roce 2022 debutovala v Národním divadle jako Fekluša (L. Janáček: Káťa Kabanová) a v březnu 2024 v roli Kuchtíka (A. Dvořák: Rusalka). Od prosince 2022 ztvárnila v Moravském divadle v Olomouci role Třetí Žínky (A. Dvořák: Rusalka), Annia (W. A. Mozart: La clemenza di Tito), Feneny (G. Verdi: Nabucco) či Myslivkyně v představení Ad Matrem. V prosinci 2023 debutovala v Jihočeském divadle v roli Magdalény (J. Jirásek: Komenský) a v dubnu 2024 jako Varvara (L. Janáček: Káťa Kabanová) ve Slezském divadle v Opavě. Od září 2023 je sólistkou opery Moravského divadla v Olomouci.

Anna Moriová, mezzosoprán
Amálie Motošická, soprán

Amálie Motošická

Je mi 17 let a mým pěveckým oborem je soprán. Absolvovala jsem 1. cyklus ZUŠ Ratibořická, Praha 20 pod vedením Mgr. Šárky Mistrové. Během studia na ZUŠ jsem se zúčastnila velké řady soutěží a angažovala se pěveckého kurzu s operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou v rámci projektu MenArt. V současnosti studuji na Konzervatoři Jana Deyla, příspěvková organizace pod vedením Mgr. Jarmily Chaloupkové již 2. rokem. Během studia na této škole jsem se též zapojila do řady soutěží (Mezinárodní soutěž Olomouc, Umělecká soutěž Allegro – 1. cena, Hlas Česka, Moravy a Slezska – 2. cena, Pražský pěvec – 3. cena) a mnoha dalších pěveckých kurzů. V tomto roce jsem měla tu čest vystupovat s Českou filharmonií pod vedením dirigenta Jakuba Hrůši na koncertním provedení opery Příhody lišky Bystroušky v roli malé Kohouta.

Tereza Papoušková

Mezzosopranistka Tereza Papoušková navštěvovala od tří let dětské sbory. Vystudovala Pražskou konzervatoř pod
vedením Yvony Škvárové, kde v absolventském ročníku vyhrála konkurz o absolventský koncert s orchestrem. Během studií na Pražské konzervatoři nastudovala několik operních a operetních rolí, mezi které patří například role Druhé dámy z opery Kouzelná flétna (W. A. Mozart) nebo role Sylvy Varescu z operety Čardášová princezna (E. Kalmán). Ve studiích dále
pokračuje na pražské HAMU, kde pokračovala pod vedením Yvony Škvárové a následně Heleny Kaupové. V roce 2022 nastudovala v rámci studií na HAMU roli Geraldiny z jednoaktové opery A Hand of Bridge (Samuel Barber) v projektu Zpráva o stavu neživém. V roce 2023 nastudovala roli Cherubína a Marcelliny z opery Figarova svatba (W. A. Mozart). V červnu 2022 a 2023 hostovala jako Druhá a Třetí žínka v projektu Rusalka ve Vysoké (Opera studio Praha).
Účastnila se mnoha domácích i zahraničních soutěží a masterclass – Evy Randové, Gabriely Beňačkové, Vladimira Chmela nebo Ahmada Hedara. V listopadu 2022 získala čestné uznání za účast ve finálovém kole a cenu diváku na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech v kategorii Junior.
Vystupovala na několika festivalech, mezi které patří například Smetanova Litomyšl nebo Zlatá pecka. V březnu a září 2023 debutovala na scénách Národního a Stavovského divadla v Praze na Matiné Bedřicha Smetany. Od října 2023 je studentkou prestižní Univerzity umění v Berlíně. V roce 2024 hostovala v Theater Erfurt jako Kuchtík v Dvořákově Rusalce.

Tereza Papoušková
Petr Pavíček, kontrabas

Petr Pavíček

Již od dětství byl zapáleným všeintrumentalistou. Pod křídla ho vzala rodina Machačových, která mu dala muzikantskou výchovu. Absolvoval pardubickou konzervatoř pod vedením MgA. Františka Machače a Radka Pokorného. Je členem několika komorních souborů a bandů, zabývajících se jak klasickou, tak mainstreamovou tvorbou v Čechách a na Slovensku. Jako kontrabasista získává také ocenění na mezinárodních soutěžích v Čechách i v zahraničí. Aktuálně studuje VŠMÚ v Bratislavě pod vedením Mgr.art Františka Výrostka, ArtD.

Dagmar Pecková

Dagmar Pecková, nositelka ceny Thálie za rok 2000 za roli Carmen ve stejnojmenné opeře, držitelka nejvyššího krajského vyznamenání Ceny za zásluhy o Pardubický kraj, nejvyššího ocenění horní komory českého parlamentu – Stříbrné medaile předsedy Senátu, se narodila v Chrudimi. Studovala na Státní konzervatoři v Praze a po angažmá v Sächsische Staatsoper v Drážďanech byla několik let členkou Staatsoper v Berlíně.
Během své úspěšné profesionální kariéry se představila na světových operních a koncertních scénách jako např. Bayerische Staatsoper, Carnegie Hall New York, Concertgebouw Amsterdam, Grand Théâtre de Genève, Hamburgische Staatsoper, Národním divadle v Praze, Opéra de Monte-Carlo, Opéra National de Paris, Opernhaus Zürich, Royal Opera House Covent Garden London, San Francisco Opera, Sächsische Staatsoper, Staatstheater Stuttgart, Theater Basel, Théâtre du Châtelet Paris, Teatro Sao Carlo v Lisabonu, Wigmore Hall v Londýně.

Vystupovala opakovaně na prestižních mezinárodních hudebních festivalech jako je Edinburg International Festival, Salzburger Festspiele, Bregenze Festspiele, Pražské jaro, Smetanova Litomyšl nebo Schleswig-Holstein Musik Festival, kde byla v roce 2004 rezidenční umělkyní.
Zpívala pod uměleckým vedením významných dirigentů, jakými jsou J. Bělohlávek, S. Bychkov, S. Cambreling, P. M. Davies, Ch. von Dohnanyi, Ch. Dutoit, Ch. Eschenbach, V. Fedoseyev, M. Honeck, N. Järvi, Ch. Mackerras, K. Nagano, F. Luisi, V. Neumann, L. Pešek, K. Petrenko, G. Prétre, P. Schneider, S. Young či W. Sawallisch.
Opakovaně spolupracovala s prestižními orchestry jako je např. Bamberger Symphoniker, BBC Symphony Orchestra, Cleveland Symphony, Česká filharmonie, Staatskapelle Berlin, DSO Berlin, London Symphony, Münchner Philharmoniker, NHK Symphony Orchestra Tokyo, Orcherstre de la Suisse Romande, Pittsburg Symphony, Orchesters of WDR, SWR, MDR a NDR, Philharmonisches Staatsorchester Hamburg, PKF – Prague Philharmonia, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, RSO Frankfurt, Staatskapelle Dresden, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, The Philharmonia, Tonhalle Zürich, Wiener Philharmoniker, Wiener Symphoniker.
Její nahrávky vyšly u nahrávacích společností Hänssler Classic, Teldec, Warner Music, Naxos, a Supraphon, kde vydala svá další alba (Wanted, Mahlerovu Píseň o zemi, Dreams, Nativitas, The Magical Gallery a Exaltatio). Je držitelkou tří Zlatých desek Supraphonu – za album Dvořákovy písně (2001) a za alba Wanted (2017) a Nativitas (2018).
Intenzivně se věnuje také vlastním koncertním projektům – např. operní recitál Hříšnice (2015), kabaretní revue Wanted (2017) či písně s vánoční tematikou Nativitas (2018) a Exaltatio (2020). V roce 2017 založila ve svém rodišti Hudební festival Zlatá Pecka, v jehož rámci je hlavním uměleckým garantem projektů na podporu mladých začínajících talentů – Talentissimo (pro mimořádně nadané děti do 16 let) a Pěvissimo (pro začínající pěvce).
K velice významným uměleckým činnostem Dagmar Peckové patří její současné činoherní aktivity – představení Jana Jiráně Carmen y Carmen, ve kterém jako Carmen vystupuje společně s Bárou Hrzánovou, a Mistrovská lekce Terrence McNallyho roli Marie Callas, kterou nastudovala v Městském divadle Mladá Boleslav a za kterou získala širší nominaci na Cenu Thálie v oboru činohra. Na prkna Státní opery se vrátila v roce 2021 Annou z Weill–Brechtova operního baletu Sedm smrtelných hříchů, do Národního divadla pak v roce 2022 jako Vypravěč ve Stravinského oratoriu Oidipus Rex a ve Stavovském divadle se v roce 2024 objevila v německy mluvené roli Haushofmeistera ve Straussově Ariadně na Naxu.

peckova
Martin Profous, dirigent

Martin Profous

Martin Profous (*1982) vystudoval muzikologii na Ústavu hudební vědy na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2007 vyučuje na ZUŠ Chrudim sborový zpěv a hudebně teoretické předměty. Založil zde dětský sbor Fiori Cantanti, který má dnes přes stovku zpěváků ve čtyřech odděleních a pravidelně se úspěšně účastní soutěží a festivalů a pořádá i své vlastní koncerty. Je šéf dirigentem a předsedou výboru Chrudimské komorní filharmonie, uměleckým vedoucím Big bandu Chrudim a sbormistrem smíšeného pěveckého sboru Vlastimil Litomyšl a jako hostující dirigent pravidelně spolupracuje s dalšími soubory regionu. Je také předsedou Kulturní komise Rady města Chrudim.

Radka Rubešová

Studovat hudbu začala na Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Litomyšli, kde chodila do hodin klavíru, zpěvu a sborového zpěvu. Pokračovala na Konzervatoři v Pardubicích v oboru klasický zpěv. Po absolutoriu přišla na řadu brněnská JAMU, kde ztvárnila mnoho operních rolí v Komorní opeře, posléze i jako hostující členka souboru ND Brno. Ve čtvrtém ročníku JAMU ji láska k budoucímu manželovi zavála na studijní stáž do francouzského Strasbourgu, kde studovala mimo klasickou hudbu i muzikál a jazz. Francouzská hudba, jazyk a L ´art de vivre – Umění žít – ji ovlivnilo na celý život. Vedle aktivního koncertního života se věnuje i pedagogické činnosti na ZUŠ Havlíčkova a na Konzervatoři Pardubice. Je maminkou tří dětí. Ráda vaří a chodí do lesa.

Radka Rubešová, zpěv
Ondřej Ruml

Ondřej Ruml

Všestranný hudebník, zpěvák a herec Ondřej Ruml patří mezi výrazné osobnosti české hudební scény a je znám svým novátorským přístupem k hudbě. Věnuje se především koncertování, sólově i s kapelou, vystupuje také v muzikálech i činoherních projektech na různých divadelních scénách. Jeho zatím posledním divadelním počinem je role Thomase Jeroma Newtona v muzikálu Davida Bowieho Lazarus. Spolu s kapelou Jazz Quintet, která patří k předním tělesům současné jazzové scény, představí nově pojaté písně slavného Osvobozeného divadla. Repertoár koncertu vychází z desky Ondřej Ruml zpívá Ježka, Voskovce a Wericha oceněné Zlatou deskou.

Miroslav Sekera

V roce 2002 se stal vítězem mezinárodní soutěže J. Brahmse v rakouském Portschachu. Již předtím získal ocenění v mnoha významných soutěžích u nás i v zahraničí, jako například: 1. cenu v soutěži F. Chopina v Mariánských Lázních, 1. cenu v soutěži pořádané HAMU (Stipendium firmy YAMAHA), 2. cenu v mezinárodní soutěži v Gaillardu ve Francii. V roce 2016 obdržel cenu hudební společnosti “Salon de Virtuosi” v New Yorku.
Sekera navštívil jako sólový i komorní hráč prestižní pódia, zejména ve Vídni (Wien Konzerthaus, Musikverein), ve Washingtonu (The Kennedy Center), v Tokiu (Opera City Concert Hall) a mnoha dalších městech po celém světě.
Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem, předními českými orchestry a festivaly. K jeho stálým uměleckým partnerům patří houslista Josef Špaček se kterým na-hrál CD pro firmu Supraphon či hornista Radek Baborák. V roce 2016 debutoval ve Dvořákově síni pražského Rudolfina v rámci cyklu “Světová klavírní tvorba”. Vystoupil také na klavírním festivalu R. Firkušného. V roce 2019 koncertoval po Japon-sku s legendárním cellistou Tsuyoshi Tsutsumi a v témže roce vystoupil jako sólista na mezinárodním festivalu v japonské Karuizawě, kde provedl 2. klavírní koncert J. Brahmse B dur Op. 83. V roce 2020 vydal Supraphon jeho sólové CD s díly F. Liszta a B. Smetany, které mj. získalo ocenění na pizzicato.lu. Spolu s dirigentem Marko Ivanovičem a Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu cenu obdržel cenu Anděl za nahrávku děl českého skladatele Miloslava Kabeláče. V srpnu pedagogicky působil na dvou hudebních akademiích v Japonsku, Iwami Ginzan Music Academy a Ishikawa Music Academy.

sekera_miroslav2
Vojtěch Sekera, violoncello

Vojtěch Sekera

Vojtěch Sekera se narodil 25.června 2014. Od pěti let navštěvuje cellovou třídu Martina Škampy na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy na Žižkově. Během této doby získal několik ocenění, konkrétně 1. cenu na soutěži Jana Vychytila v Praze, 1. cenu v krajském kole soutěže základních uměleckých škol a 3. cenu na mezinárodní Heranově violocellové soutěži v Ústí nad Orlicí.

Nela Karolína Sojková

studuje operní zpěv od roku 2019 na Pražské Konzervatoři a současně od roku 2023 i na Hudební Akademii múzických umění v Praze, pod vedením Yvony Škvárové.
V roce 2022 a 2023 vystupovala ve Stavovském divadle v Praze jako 1. Dáma v opeře Kouzelná flétna od W. A. Mozarta v dílnách pro skupiny. O rok později v divadle Na Rejdišti na Pražské Konzervatoři ztvárnila Uklízečku Žanetu v moderní
jednoaktové frašce od začínajícího skladatele Marka Cimbála a také 1. Čarodějku v opeře Dido a Aeneas od H. Purcella. Rovněž se umisťuje na předních příčkách Mezinárodních pěveckých soutěží, jako je například Umělecká soutěž Allegro 2024, kde získala 1. cenu, AsLiCo pro mladé operní pěvce v Teatro Sociale Como v Itálii 2024, kde se dostala až do Semifinálového kola, nebo Leo Clemens s ansámblovými výstupy 2023, kde s terčetem vyhrála 1. cenu v kategorii Dramatická díla.
Jako největší úspěch považuje 1. cenu z Mezinárodní pěvecké soutěže Lav Mirski v Osijeku v Chorvatsku, kde se stala absolutním vítězem celé soutěže.

Nela Karolina Sojková
Marie Svobodová

Marie Svobodová

Původem z Havlíčkova Brodu, začínala v roce 2010 v dětském pěveckém souboru Dětská opera Praha. Se souborem pravidelně vystupovala na významných českých divadelních scénách jako např. na Nové scéně Národního divadla, v Národním divadle, Stavovském divadle, Státní opeře, Divadle Kolowrat, Obecním domě nebo na festivalu Smetanova Litomyšl.
Je laureátkou řady prestižních pěveckých soutěží – např. Písňové soutěže Bohuslava Martinů 2013 (1. místo v kategorii konzervatoří), Pěvecké soutěže Pražský pěvec 2013 (2. místo v kategorii konzervatoří), Mezinárodní soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech 2016 (2. místo v kategorii Operní naděje) a 2019 (Cena Gustava Mahlera v kategorii Píseň).
V roce 2014 navázala spolupráci s profesorem Pražské konzervatoře Tomášem Hálou, se kterým pravidelně vystupovala na koncertech staré hudby. V roce 2016 se aktivně zúčastnila letního pěveckého masterclassu na Akademii Mozarteum v Salzburgu pod vedením Marjany Lipovšek. V roce 2017 byla přijata na Britskou akademii Royal Academy of Music v Londýně, kde téhož roku zahájila studium. Po roce studia se vrátila do Prahy a úspěšně dokončila studium na Pražské konzervatoři.
V roce 2019 absolvovala též interpretační kurzy Dagmar Peckové na HF Zlatá Pecka, se kterou i nadále spolupracuje. V roce 2021 zpívala na zahájení festivalu Zlatá Pecka s Filharmonií Hradec Králové pod vedením dirigenta Tomáše Braunera. V jejím repertoáru můžeme najít širokou škálu hudebních žánrů, od staré hudby až po modernější (mezi které patří například koncertní spolupráce se světoznámým Epoque Quartet).
Téhož roku zpívala altové sólo při natáčení České mše vánoční pro Českou Televizi ve spolupráci se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, dirigentem Zdeňkem Klaudou a režisérem Matějem Formanem.
V prosinci roku 2021 vystoupila po boku Václava Hudečka a varhanice Evy Bublové za doprovodu Barocco sempre giovane na Vánočním koncertu Svátků hudby na Žofíně.
Od roku 2021 působila v roli Dorabelly v představení Cosi fan Tutte v Jihočeském divadle.
V roce 2022 zpívala na Hudebním festivalu Litoměřice s dirigentem Tomášem Braunerem a mezinárodním zpěvákem Adamem Plachetkou. V září téhož roku vystupovala v živém přenose při příležitosti zahájení festivalu Zlatá Praha s Jihočeským orchestrem, pod taktovkou Davida Švece.
V současné době účinkuje v roli druhé dámy v opeře Kouzelná Flétna v Jihočeském divadle, v Kouzelné Rybovce Matěje Formana v Praze, v roli Magdalény v celosvětové premiéře opery Komenský taktéž v Jihočeském divadle.

Simona Houda Šaturová

Absolvovala bratislavskou konzervatoř, pěvecké vzdělání dále prohlubovala na mistrovských kurzech Ileany Cotrubas ve Vídni a u Margreet Honig v Amsterodamu. Je držitelkou Ceny Nadace Charlotty a Waltera Hamelových a ceny Thálie.
K vrcholům jejich posledních sezon patří spolupráce s Vídeňskou filharmonií a Herbertem Blomstedtem, Tokyo Symphony Orchestra s Krysztofem Urbańskim, s Lucerne Festival Orchestra a Andrésem Orozco-Estradou, s Bostonskými symfoniky a Charlesem Dutoitem, turné s Bamberskými symfoniky pod vedením Jakuba Hrůšy a uvedení Mozartovy trilogie (Mozart – Da Ponte) v Théâtre Royal de la Monnaie v Bruselu, v níž zpívala Donnu Annu (Don Giovanni) a Hraběnku Almaviva (Figarova svatba).
Koncertní a operní produkce ji zavedly do Semperoper v Drážďanech, Theater an der Wien, Opéra de Rouen, Aalto Theater v Essenu, pražského Národního divadla,Teatro Colón v Buenos Aires, Théâtre du Châtelet v Paříži, Opéra de Monte-Carlo, Opery Frankfurt, Megaron v Aténách, newyorské Carnegie Hall, Konzerthausu a Musikvereinu ve Vídni, Tonhalle Zürich, Suntory Hall v Tokiu, Herkules-Saal v Mnichově, dále na festivaly v Salcburku, Oregonu, Edinburku nebo Lucernu. Spolupracovala s dirigenty jako Christoph Eschenbach, Fabio Luisi, Antonello Manacorda, Ádám Fischer, Iván Fischer, Tomáš Netopil, Juraj Valčuha, Jukka-Pekka Saraste, Manfred Honeck, Christopher Hogwood ad.
Bohatá je taky její diskografie. Nahrává pro Supraphon, Sony BMG, Orfeo, Accentus, Hänssler Classics,ad. Nahrávky Hasseho Requiem & Miserere (Carus Verlag) a Mahlerovy Symfonie č. 2 s Christophem Eschenbachem a Philadelphia Orchestra (Ondine) získaly ocenění německých kritiků „Preis der deutschen Schallplatten Kritik“ a Supersonic Award. Zatím poslední nahrávka je soundrack k filmu Il Boemo, oceněného hlavní cenou Český lev, v kterém propůjčila hlas primadonně Caterine Gabrielli.

Simona Šaturová
David Švec

David Švec

David Švec studoval hru na klavír a dirigování nejprve na Konzervatoři v Českých Budějovicích a poté na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. V únoru 2000 se účastnil mistrovských dirigentských kurzů u Sira Colina Davise v Drážďanech, v roce 2002 absolvoval studijní pobyt na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni (u L. Hagera). V roce 2004 získal v mezinárodní soutěži Belvedere ve Vídni cenu Bösendorfer Preis v kategorii Opera coaching.
Jako klavírista již od roku 1998 spolupracoval s Pražským komorním orchestrem, je vyhledávaným komorním hráčem, natočil řadu snímků na CD i pro Český rozhlas. Pravidelně spolupracuje s předními českými pěvci, například se sopranistkou Evou Urbanovou, s basbarytonistou Adamem Plachetkou nebo sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou, se kterou v roce 2021 natočil písňové album Fantasie. Stále se ale profiluje i jako sólový hráč – nejnovějším pianistickým počinem je v roce 2024 koncertní uvedení a nahrávka Gershwinovy Rhapsody in Blue s Jihočeskou komorní filharmonií.
Již během studia působil v Janáčkově opeře v Brně, kde dirigoval řadu operních i baletních titulů. V září 2003 potom nastoupil do opery pražského Národního divadla, kde je od roku 2011 ve stálém dirigentském angažmá. V Národním divadle se představil za dirigentským pultem více než dvaceti převážně operních inscenací (mimo jiné Kouzelná flétna, Don Pasquale, Prodaná nevěsta, Hry o Marii, Jakobín, Únos ze serailu, Don Giovanni, Nápoj lásky, Pelleas a Melisanda, Čarokraj, Popelka, Juliette, Tosca, Výlety páně Broučka, Čert a Káča), ale i řady baletních představení (Othello, Popelka, Šípková Růženka, Fancy Free, Svěcení jara, Leonce a Lena). V Národním divadle nastudoval i řadu titulů v české premiéře (například v roce 2016 Noemovu potopu Benjamina Brittena, v roce 2019 opery Michaela Nymana Letters, Riddles and Writs a Stevena Stuckyho The classical style, v roce 2023 potom Tuttifäntchen (v českém překladu LouTkáček) Paula Hindemitha. Mezi zajímavé a málo známé tituly patřila i novodobá premiéra opery Jaroslava Křičky Bílý pán v Národním divadle moravskoslezském v roce 2021.
V lednu 2022 se stal šéfdirigentem Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, nastudoval zde nová uvedení Mozartovy Kouzelné flétny, Prokofjevovy Popelky, Dvořákova Jakobína, koncertně Verdiho Requiem, Martinů Kytici, Orffova Carmina Burana nebo Dvořákovu Stabat mater. Jedním z jeho prvních počinů v tomto divadle bylo i scénické provedení Händelova oratoria Mesiáš na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově, které bylo v srpnu 2023 zaznamenáno Českou televizí a společností Unitel distribuováno do celého světa.
Často spolupracuje jako dirigent i s mnoha českými symfonickými orchestry, jak na koncertních pódiích, tak se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu v jeho nahrávacím studiu.
Ze zahraničních hostování lze uvést zejména spolupráci na nastudování oper Její pastorkyňa v barcelonském Teatro Liceo, Věc Makropulos v Opera national de Paris a ve Wiener Staatsoper, Liška Bytrouška v Lyonu, ve Vídni a v Glyndebourne, Rusalka v Barceloně, v Paříži a v Theater an der Wien, Káťa Kabanová na Salzburger Festspiele. Od roku 2017 spolupracuje též se Slovinským národním divadlem v Lublani, kde v únoru 2019 nastudoval novou inscenaci Smetanovy Prodané nevěsty, v únoru 2020 potom operu Luisa Miller G.Verdiho.
V roce 2014 vytvořil pro nakladatelství Bärenreiter nový klavírní výtah Janáčkovy opery Věc Makropulos, který byl poprvé použit při nastudování této opery v Bayerische Staatsoper v Mnichově.

Klára Valentovičová

Klára Valentovičová pochází ze slovenské Žiliny, kde od svých pěti let studuje zobcovou flétnu pod vedením Pavla Stillera na ZUŠ L.Árvaya. Již po dvou letech práce přicházejí první úspěchy a vítězství na celoslovenských soutěžích „Zahrajže nám píšťalôčka“ Nových Zámcích, „Nitrianska lutna“ a „Čarovná flauta“ v Nižné. Počas pandemie Coronaviru Klára zvítězila na online soutěžích Cittá di Massa, Lams Matera, Amigdala, ODIN, Danubia Talents a London Classical music competition. Je finalistkou nejprestižnějších mezinárodních soutěží pro zobcovou flétnu TARF 2022 (Tel Aviv) a ORDA 2023 (Amsterdam), přičemž na druhé jmenované obdržela štvrté místo. Je též slovenskou vítězkou mezinárodní televizní soutěže Virtuosos talent show z roku 2022.
Skladatel Jaroslav Pelikán skomponoval pro Kláru Valentovičovou technicky i obsahově závažné Concerto in d, které mělo světovou premiéru v dubnu 2022 v Praze s orchestrem Martinů Strings pod vedením autora. Od té doby Klárka uvedla tuto skladu v Žilině i v Českém Krumlově v rámci Festivalu Krumlov. Vydavatelství Nibiru publishers natočilo Concerto in d na CD Hledání pravdy s duchovními díly Jaroslava Pelikána a Jaroslava Krčka.

Klára Valentovičová
Andrej Vancel

Andrej Vancel

Štúdiu spevu sa začal venovať na strednej škole, kedy v roku 2011 nastúpil ako poslucháč do triedy Mgr. art. Jozefa Gráfa na konzervatórium do Žiliny. V priebehu štyroch rokov strávených v Žiline sa zúčastnil viacerých súťaží a zrealizoval viacero nahrávok v rámci programu Štúdio mladých rádia Devín Slovenského rozhlasu. V roku 2014 sa úspešne zúčastnil Medzinárodnej speváckej súťaže Rudolfa Petráka v Žiline, kde mu bolo udelené 2.miesto a cena Rudolfa Petráka pre nádejného tenoristu.
Od septembra 2015 bol poslucháčom Cirkevného konzervatória v Bratislave v triede prof. Vlasty Hudecovej, pod ktorej vedením sa v roku 2017 stal víťazom Súťaže slovenských konzervatórií. Súčasťou tohto ocenenia bolo vystúpenie na medzinárodnom festivale Allegretto 2017 na pôde Domu umenia Fatra v Žiline. V tom istom roku vystúpil aj na koncerte v rámci medzinárodného hudobného festivalu Operalia v Bánskej Bystrici.
V roku 2023 absolvoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave v triede Mgr. art. Dagmar Podkamenskej – Bezačinskej, ArtD. Počas štúdia vystúpil na koncerte 100. výročia vzniku Československa organizovanom na pôde Hudobnej akadémie Ferenca Liszta v Budapešti. V rámci Hummel festu 2018 sa predstavil ako Valentino v opere Mathilde de Guise. Na doskách Slovenskej filharmónie debutoval ako sólista pri premiére Vianočnej omše č. 2 od Juraja Zruneka. V máji 2019 vystúpil na koncerte 12. ročníka Medzinárodného operného fóra mladých v Bydhošti. Zúčastnil sa Speváckej súťaže Imricha Godina Iuventus Canti vo Vrábloch, kde v r. 2021 získal 3. miesto.
V roku 2022 absolvoval niekoľkomesačný študijný pobyt na Bruckner Universität v Linzi, v rámci ktorého sa predstavil ako Pilade v opernej produkcii Oreste od Georga Friedrich Händla. V októbri debutoval ako Vašek (Predaná nevesta) na doskách Štátnej opery v Banskej Bystrici. S inscenáciou Predanej nevesty a súborom ŠO BB účinkoval aj v rámci 28. ročníka Medzinárodného operného festivalu v Bydhošti. Nasledoval debut v postave Tamina v opere Čarovná flauta v ND Košice. Ako Tamino sa v septembri 2023 predstavil aj v rakúskom Bad Halle. Najbližšie ho čaká debut ako Remendado v novopripravovanej inscenácii Carmen v ŠO v Banská Bystrici.

Daniel Vrbovec

Student 1. ročníku Pražské konzervatoře u profesora Miloše Orsona Štedroně. I když jej hudba zpočátku příliš nezajímala, okolo čtrnáctého roku života propadl jejímu kouzlu a nedlouho na to začal vytvářet i své vlastní skladby. Od dob studií na gymnáziu pravidelně bere lekce kompozice od Jaroslava Krčka. Hraje na kytaru (klasickou i elektrickou), příčnou flétnu a klavír.

Hudba pro dechové kvinteto a smyčce (2023)

Hudba pro dechové kvinteto a smyčce je skladba symfonického charakteru. Skládá se ze čtyř kontrastních vět, založených na interakci smyčcového orchestru s flétnou, hobojem, klarinetem, fagotem a lesním rohem. Zásadním prvkem díla je (místy velmi přísná) modální harmonie, jenž hudbě dodává patřičný exotický ráz. Autor dílo věnuje svému laskavému učiteli p. Jaroslavu Krčkovi, pod jehož vedením skladba vznikla.

Daniel Vrbovec
Karel Vrtiška

Karel Vrtiška

Karel Vrtiška studoval na ZUŠ Ilji Hurníka u prof. M. Tomanové, Hudební škole hlavního města Prahy u prof. J. Tomana a Akademii múzických umění u doc. B. Krajného a prof. M. Kasíka. Je absolventem magisterského studia na Hochschule für Musik v Norimberku u prof. W. Manze.
Získal titul laureáta na soutěžích Beethovenův Hradec (2009), soutěže V. Nováka v Kamenici nad Lipou (2010), Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži v Plzni (2014) a 2. cenu na Mezinárodní interpretační soutěži Beethovenův Hradec (2016).
Sólově vystupoval pod vedením dirigenta P. Freemana, M. Ivanoviče, L. Peška, P. Vrábela, K. Jawamota, za hudebního doprovodu Českého národního orchestru, Orchestru Berg, Komorního orchestru pražských symfoniků, Komorní filharmonie Pardubice, Plzeňské filharmonie a Moravské filharmonie Olomouc.
Natáčel pro televizní společnost BBC, Český rozhlas a Českou televizi. Zúčastnil se mistrovských interpretačních kurzů P. Badura-Skody, G. Ohlssona, W. Askenazyho a A. Gavrilova. V rámci masterclass P. Zukermana v kanadské Ottawě vystoupil na závěrečných koncertech v Tabaret Hall a National Arts Centre.
Se sólovým klavírním recitálem se představil na MHF Pražské jaro, v abonentních cyklech České filharmonie, Moravské filharmonie Olomouc, Filharmonie Bohuslava Martinů a na festivalu Bach for All.
Vedle sólové hry se věnuje i hudbě komorní – vystoupil na mezinárodním festivalu komorní hudby Vesna v Rossiji, na Studentském hudebním festivalu v japonském Kyotu a vystoupil na prezentaci pražských uměleckých vysokých škol s názvem „Prague Art Academies: Independent Spirits“ v Českém centru v New Yorku.
V současné době působí na Katedře klavírní spolupráce Hudební a taneční fakulty AMU a na Gymnáziu a hudební škole hl. m. Prahy.

Tomáš Židek

MgA. Tomáš Židek Ph.D. (*1981) pochází z hudební rodiny. Je syn vynikajícího flétnisty i hudebního skladatele Petra Židka (*1942) a vnuk dlouholetého ředitele chrudimského kůru a komponisty Karla Židka (1912 – 2001) ‒ u obou získal základy hudebního vzdělání a zejména pak na ZUŠ J. N. Filcíka Chrast u učitele Jana Licka. Absolvoval Konzervatoř Pardubice, kde studoval nejprve hru na violu, později také obligátně hru na varhany a zejména dirigování (O. Tvrdý, V. Novák). Ve studiu posledního jmenovaného oboru pokračoval na HAMU v Praze (P. Vronský, R. Eliška, Ch. O. Monroue, H. Farkač, L. Svárovský, L. Mátl, J. Chvála, J. Kuchiňka, N. Baxa, v doktorském studiu T. Koutník). Zúčastnil se rovněž mistrovských dirigentských kurzů u prof. M. Stringera v rakouském Badenu. Jako dirigent spolupracoval s Pražským komorním sborem a předními českými orchestry: Filharmonie B. Martinů Zlín, Severočeská filharmonie Teplice, Plzeňská filharmonie či Jihočeská filharmonie České Budějovice. Vedle symfonických projektů také dirigentsky působil v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. V současnosti pravidelně spolupracuje s Komorní filharmonií Pardubice a Filharmonií Hradec Králové. Od ledna 2008 je dramaturgem Chrudimských hudebních pátků a od roku 2009 pedagogem Konzervatoře Pardubice, kde dnes působí jako vedoucí dirigentského oddělení, dirigent a pedagog hudební teorie. Roku 2018 se stal v této instituci zástupcem ředitele. V roce 1999 založil smíšený pěvecký sbor Salvátor, od září 2010 je dirigentem a uměleckým vedoucím Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice. Vedle jiných aktivit působí jako ředitel kůru při chrudimském arciděkanství. Příležitostně se věnuje i kompozici a muzikologii.

Tomáš Židek

Kontakty

Informace pro diváky

(vstupné, rezervace, info)
festival@zpfestival.cz
+420 725 533 180

zlata pecka logo
Logo-hlava

Sledujte nás

Kontakty

Informace pro diváky

(vstupné, rezervace, info)
festival@zpfestival.cz
+420 725 533 180

zlata pecka logo
Logo-hlava

Sledujte nás

© 2023 All rights reserved. Created by Marek Šefrna